پاورپوینت تفکر مدیریت

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: ۳۴   قسمت هایی از پاورپوینت :   پيشينه تفكر درزمينه مديريت هماهنگ سازي منا بع انساني ومادي تقريبا از ابتد اي تاريخ مورد تو جه انسان بو ده است.   مصريان در ۴۰۰۰ سال پيش از ميلاد اهتما م به امور طر احي ،بر نامه ريزي ،ساز ما ندهي ، وكنترل در سا خت اهرا م ثلا ثه تشخيص ضرورت و اهميت بر خورد منصفا نه وصاد قا نه در مديريت و استفاد ه از مصا حبه براي روان د رما ني استفاد ه از عد م تمركز در سازما ند هي تشخيص ضرورت استفا ده از تقا ضاي مكتو ب براي كا ركنان و بكار گيري نيرو ها و مشاوران ستا دي     ايرا نيان در ۴۰۰ سال قبل از ميلاد –كو رش:تشخيص ضرورت تو جه به روا بط انسا ني  و مطا لعه حر كت سنجي ،طراحي جا و مكان و مديريت مواد زر تشت مخا لف رو شهاي حكو متي قبلي بود زر تشت :رهبران را به رعا يت قا نون و عدا لت تو صيه مي كرد   چين در ۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح حكو مت را وديعه الهي در همسان كردن كار ها شبكه هاي منظمي برا ي ارتبا ط كنفو سيوس :دولت بر پايه صداقت انتخاب ما م …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *