مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال 1360 تا 1390 (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی را در ۴ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت اول …

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال 1360 تا 1390 (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی را در ۴ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت دوم…

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال 1360 تا 1390 (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی را در ۴ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت سوم
 

دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir
 

 …

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال 1360 تا 1390 (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد رضا مشایخی را در ۴ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت چهارم
 
دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir…

مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال 1360 تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد احمد گیوه کش را در 2  قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت اول
 
دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir
 
 …

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال 1360 تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی را در 2 قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید .
 
دانلود قسمت اول
 
دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir
 
 

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال 1360 تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری احمد گیوه کش (بلبل) را در ۲ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید .
 
دانلود قسمت دوم
 
دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir
 
 

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال 1360 تا آخرین تعزیه  (استریو یاس زیاران)

دانلود مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی از سال ۱۳۶۰ تا آخرین تعزیه (استریو یاس زیاران)

مجموعه تعزیه های تصویری استاد اسماعیل محمدی را در ۲ قسمت برایتان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید و از تعزیه لذت ببرید . 
دانلود قسمت دوم
 
دوستان عزیز این تعزیه ها تصویری و قابل پخش با موبایل و تمامی دستگاه های خانگی میباشد .
 
هنگام خرید اگر ایمیل نداشتین ایمیل ما را وارد کنید yas.ziaran@vatanmali.ir
 
 …

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین ۹۶ چشمه ای ها . صابری . اسماعیل محمدی و… ( استریو یاس زیاران )

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین 96 چشمه ای ها . صابری . اسماعیل محمدی و... ( استریو یاس زیاران )

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین ۹۶ چشمه ای ها . صابری . اسماعیل محمدی و… ( استریو یاس زیاران )

 
 
اسامی ذاکرین : ابوالفضل صابری . گلختمی . کلانتری . حمزه کاظمی . برکتی . اسماعیل محمدی موزیک عباس صالحی . مجید ربانی . جوکار
 
شما دوستان عزیز برای دانلود این تعزیه صوتی فوق العاده زیبا باید ابتدا از طریق اینترنت مبلغ بسیار ناچیز ۲۹۷۰ تومان را پرداخت و فایل دانلود بعد از واریز پول برای شما ظاهر خواهد شد و می توانید دانلود کنید .انشالله که از کارهای ما استفاده بیشتری کنید .
 
به اطلاع دوستان برسانم که این تعزیه در گوشی . ضبط ماشین ….