مقاله حقانیت امام علی

مقاله حقانیت امام علی

مقاله حقانیت امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۴۳
منابع و ماخذ:
۱-قران کريم
۲-ولايت و امامت شهيد مطهري
۳-چهل حديث تاليف محمود شريفي
۴-جاذبه و دافعه علي(ع) اثر دکتر شهيد مطهري
۵-نهج البلاغه امام علي (ع)
مقدمه
هر ملتي همواره سعي مي‏كند زيبائيهاي تاريخ خويش را بيرون بكشد وارائه دهد وحتي الامكان روي زشتيهاي تاريخ خود را مي‏پوشاند . حوادث‏غرورآميز تاريخ يكآيين و يا يك مسلك نشانه‏اي از اصالت و حقانيت…

مقاله حقوق ويژة قراردادها

مقاله حقوق ويژة قراردادها

مقاله حقوق ويژة قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۳۱
چكيده:
خاصيت علم حقوق پويايي آن است . اين علم به مانند ساير علوم با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام بوده است . پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژيك موجب شده تا انسانها براي رفع نيازهاي خود قراردادهاي متنوعي را منعقد كنند. نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شده است. حقوق ويژه…

مقاله سرسیلندر

مقاله سرسیلندر

مقاله سرسیلندر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۸
تعریف
سرسیلندر در پوشی است که با بلوک سیلندر تشکیل اطاق احتراق را می دهد و شکل آن تابع ساختمان سیلندر بوده و چنانچه از نوع خنک کننده با آب باشد دارای مجاری آب و در غیر این صورت دارای شیارهای خنک کننده با هوا می باشد.
سرسیلندر با پیچ و مهره به بلوک سیلندر متصل می شود در کف سرسیلندر به تعداد سیلندر ها گودی وجود دارد بنام اطاق احتراق روی سرسیلندر. داخل هر اطاق…

مقاله اسمبل قطعات كامپيوتر

مقاله اسمبل قطعات كامپيوتر

مقاله اسمبل قطعات كامپيوتر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۱۵
اسمبل قطعات كامپيوتر احتياط ها : قبل از اين كه شروع به نصب اجزا در داخل كيس كنيم , ما احتياج به آشنا شدن با تعدادي احتياط هاي پايه اي در رابطه با استفاده از تجهيزات داريم . چيپ ها , پين ها و اتصالات روي قسمت هاي مختلف كامپيوتر , ظريف و حساس هستند . و بعد به كاربردن آن ها مي تواند نتايج تاسف باري داشته باشد .هميشه بايد سعي كنيم كه كارت ها و ساير بردها را با گرفتن از…

مقاله خدا در قرآن‏

مقاله خدا در قرآن‏

مقاله خدا در قرآن‏

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۱۰
خدا در قرآن‏
براساس بيان و هدايت قرآن، خدا نه وجود است نه موجود، بلكه‏ حقّ قيوم است.وجود اگر چه نامى مقدّس از نامهاى نيك خداوند است و اگرچه ‏نورى است كه حقايق هستى را آشكار مى‏سازد و اگرچه با موجودات تفاوت دارد ولى به رغم همه اين امور نمى‏توان‏آن را خدا دانست و نمى‏توان خدا را وجود دانست -پاك و مبراست‏پروردگار از اين كه چنين باشد- بلكه وجود،…

مقاله دکوراسیون داخلی اتاق خواب با تصاویر

مقاله دکوراسیون داخلی اتاق خواب با تصاویر

مقاله دکوراسیون داخلی اتاق خواب با تصاویر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۷۴
اتاق خواب
همه مابه نوعى فضاهاى خصوصى ونيمه خصوصى و عمومى خانه مان را دكوراسيون مى كنيم. اما آنچه كه اصولى ود قيق باشد حائز اهميت بيشترى است. اگر شما فرد گرفتارى هستيد و زمان كافى براى فكر كردن به اينگونه مسائل نداريد، در عين حال طرح هاى خاصى براى مبلمان ونورپردازى خانه خود در سر داريد و يا عليرغم اينكه سليقه خوبى داريد اما نمى توانيد طرح هاى خود را پياده كنيد…

مقاله خلاقيت و نوآوري

مقاله خلاقيت و نوآوري

مقاله خلاقيت و نوآوري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۱۷
خلاقيت و نوآوري
دانشمندان تعاريف متعددي در مورد خلاقيت بيان كرده اند اما به طور كلي خلاقيت عبارتست از بكارگيري تواناييهاي ذهني, براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد .
از تعاريف مختلف چنين استنباط مي شود كه بروز خلاقيت در هر فعاليتي قابل انتظار است .و محدود به هيچ نوع خاصی ازفعاليتها نمي شود. در هر حال آنچه را ايجاد فكر يا چيز جديد و كلاً در فراگرد خلاقيت اهميت…

مقاله شناخت شناسي

مقاله شناخت شناسي

مقاله شناخت شناسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۲۰
مقدمه
بهترين راه براي رسيدن به خداوندي كه وجودش از هر چيزي روشن تر و حضورش براي هر شيء ، در تمام چيزها نزديك تر مي باشد ، همانا غبار راه نشاندن و گردگيري كردن فاهمه است ، چون خفاي خداوند از شدت ظهور اوست و دوري او از شدت نزديكي وي مي باشد ، زيرا اگر موجودي بقدري آشكار بود كه حتي از فهم ، فاهم و مفهوم ، معلوم تر بود و بقدري نزديك بود كه از خود شي ء به همان شي ء…

مقاله شهرستان کاشان

مقاله شهرستان کاشان

مقاله شهرستان کاشان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۲۸
) موقعیتجغرافیایی
شهرستانکاشانباجمعیتیبالغبر۴۰۰ هزارنفروحدود۲۱۰۰ هکتاروسعت؛در ۵۱ درجهو۲۷دقیقهطولشرقیو۳۳درجهو۵۹ دقیقهعرضشمالیقراردارد.کاشانازلحاظآبوهوایی؛متنوعودراکثرفصولوایامسالبرایسفرمناسبمیباشد. نواحیشمالیوشرقیکاشانرادشتکویراحاطهکردهولیوجودآبادیهاوشهرهاییچونقمصر،قهرود،جوشقان،نیاسر،برزک،کله،ارمک،رهق،ازناوه،اردهال،استرکو……

مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست

مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست

مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات:۱۶

شهروند کیست؟

در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟
شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر…