خلاصه کتاب اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

خلاصه کتاب اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

خلاصه کتاب اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

خلاصه کتاب اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی همراه با نمونه سوال  
این کتاب به صورت فایل عکس بوده که تقریبا کتاب کاملی بوده که فقط ۳۴ صفحه از کل کتاب در آن ناموجود است …

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه
بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI
Computers in Human Behavior
Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement Jung-Chieh Lee, Yih-Chearng Shiue, Chung-Yang Chen*
لطفاً برای مشاهده ترجمه مقاله بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI محصول را خریداری نمائید.
a b s t r a c t Although numerous studies have discussed the importance…

جزوه کتاب تاریخ ایران دوره افشار زند وقاجار مترجم مرتضی ثاقب فر

جزوه کتاب تاریخ ایران دوره افشار زند وقاجار مترجم مرتضی ثاقب فر

جزوه کتاب تاریخ ایران دوره افشار زند وقاجار مترجم مرتضی ثاقب فر

جزوه کتاب تاریخ ایران دوره افشار زند وقاجار مترجم مرتضی ثاقب فر   
ویژه دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد 
 
۱۲۲صفحه…

خلاصه کتاب آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری امیر فرمانبر بهروز رضا سروش داوود کریم زادگان

خلاصه کتاب آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری امیر فرمانبر بهروز رضا سروش داوود کریم زادگان

خلاصه کتاب آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری امیر فرمانبر بهروز رضا سروش داوود کریم زادگان

خلاصه کتاب آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری امیر فرمانبر بهروز رضا سروش داوود کریم زادگان 
۱۵۴ صفحه 
 …

کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزنداران کف زی دکتر سید احمد بابازاده

کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزنداران کف زی دکتر سید احمد بابازاده

کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزنداران کف زی دکتر سید احمد بابازاده

کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزنداران کف زی دکتر سید احمد بابازاده…

کتاب چوب شناسی وحفاظت چوب دکتر وحید تذکر رضایی مهندس رضا حسین پورپیا دکتر اسماعیل یساری

کتاب چوب شناسی وحفاظت چوب دکتر وحید تذکر رضایی مهندس رضا حسین پورپیا دکتر اسماعیل یساری

کتاب چوب شناسی وحفاظت چوب دکتر وحید تذکر رضایی مهندس رضا حسین پورپیا دکتر اسماعیل یساری

کتاب چوب شناسی وحفاظت چوب دکتر وحید تذکر رضایی مهندس رضا حسین پورپیا دکتر اسماعیل یساری…