تحقیق و پژوهش ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی

تحقیق و پژوهش ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی

تحقیق-و-پژوهش-ازدواج-و-طلاق-از-دیدگاه-روانشناسیتحقیق و پژوهش ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی
دارای ۴۵ صفحه وبا فرمت WORD

فهرست
مقدمه. ۴
اشتغال.. ۴
نظام وظيفه. ۵
مسكن.. ۵
توقعات… ۶
عوامل اجتماعى ـ فرهنگى ـ اقتصادى موثر در سن ازدواج.. ۶
استقلال روانى اجتماعى و اقتصادى جوانان.. ۶
عدم تضمين براى زندگى آينده ۷
شهرنينى.. ۸
نتيجه.
ادامه تحصيلات… ۱۳
سختگيرى در انتخاب و گزينش…. ۱۳
تاثير تجربه هاى تلخ و شكستهاى اطرفيان.. ۱۳
تذكر و يادآورى.. ۱۴
معناى رشد. ۱۷
تفاوتهاى سنى دختر و پسر در ازدواج.. ۲۰
طبقه بندى عوامل.. ۲۳
نقص جسمى.. ۲۳
بارورى.. ۲۳
عوامل روانى.. ۲۴
تإثيرپذيرى جوانان.. ۲۵
اهداف ازدواج.. ۲۶
انتخاب همسر. ۲۶
ارتباط و آشنايى.. ۲
تإثير عوامل فرهنگ سنتى و غربى.. ۲۸
نقش سواد. ۲
نقش اعتقادات مذهبى خانواده ها ۲۹
تنظيم خانواده ۳۰
ابعاد مختلف طلاق: ۳۲
مراحل انتخاب همسر. ۳۳
چهار مرحله برای انتخاب همسر: ۳۳
مشاوره پیش از ازدواج.. ۳۳
مشاوره قبل از ازدواج ۴ حالت دارد: ۳۴
فرایند مشاوره قبل از ازدواج.. ۳۴
سوالات خواستگاری.. ۳۵
خانواده برای تو چقدر مهم دارد؟. ۳۶
دوستی های قبل از ازدواج.. ۳۹
آسیب های دوستی قبل ازدواج.. ۴۰
وابستگی.. ۴۰
افت تحصیلی یا رکود علمی.. ۴۰
اضطراب، تشویش و احساس نگرانی.. ۴۰
فقدان شناخت درست و واقع بینانه. ۴۰
ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک… ۴۱
ایجاد مشکلات روحی.. ۴۱
آسیب های اقتصادی.. ۴۱
در خطر بودن آبرو ۴۱
منابع.. ۴۱

 

مقدمه

ازجمله عوامل موثر بر سن ازدواج تغيير اهداف ازدواج مى باشد. در گذشته فرد به هنگام ازدواج بيشتر پايبند ملاحظات اقتصادى و اجتماعى بود ولى امروزه, عليرغم توجه روزافزون به اينگونه موارد, بيشتر طالب همسرى است كه با او هماهنگى فكرى و روحى داشته باشد و از نظر امور ذهنى و معنوى با وى همسانى داشته باشد. اين مسإله در انتخاب همسر اثر گذاشته و انتخاب را مشكلتر و درنتيجه سن ازدواج را عقب تر مى برد.

انتخاب همسر
از طرف ديگر مسإله انتخاب همسر و تضاد بين طرز فكر و انديشه دو نسل ايجاد مشكل كرده و بر سن ازدواج اثر گذاشته است. انتخاب همسر به طريقه سنتى و توسط پدر و مادر ازجمله مشكلاتى است كه جوانان در راه ازدواج خود از آن ياد مى كنند. در گذشته خانواده ها فكر مى كردند كه جوانان براى همسرگزينى صلاحيت لازم را ندارند و بيشتر تابع احساسات اند و به همين جهت حق انتخاب همسر براى فرزندانشان را از آن خود مى دانستند. اكنون عوامل مختلف ازجمله رشد فكرى و معنوى جوانان به آنها استقلال فكرى و قدرت تصميمگيرى داده است به نحوى كه تدريجا حق همسرگزينى را كه زمانى برعهده پدر و مادرشان بود خود به عهده گرفته اند.

امروزه ديگر انتخاب همسر مانند گذشته به آسانى انجام نمى گيرد. مرد و زن هردو مايلند كه همسرى رفيق زندگى و موافق ذوق خود برگزينند(۲۲) كه از همه نظر با او همسويى داشته باشند. امروزه جوانان به مرور در جريان مرحله اول (همسريابى) فعالتر مى شوند. و به هنگام اتخاذ تصميم نهايى كه مستلزم ارزيابى و داورى است. كار والدين و بزرگترها آغاز مى شود. اما بايد گفت سير قهقرايى قدرت پدر و مادر هرگز به معناى آن نيست كه آنها ديگر براى تحميل خواست خود بر فرزندان كوششى معمول نمى دارند. به نظر كارلسون(۲۳) تصويب و تإييد ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر, رضايت فرزندان از زندگى خود را تحت تإثير مثبت قرار مى دهد. فرزندان اغلب مايلند انتخاب آنها همراه با تصويب والدينشان باشد

دانلود فایل