طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل آموزشگاه رانندگی می باشد که با رزولیشن ۲۰۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۷۵ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: آموزشگاه رانندگی…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات بیمه سامان

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات بیمه سامان

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات بیمه سامان

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات بیمه سامان 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل بیمه سامان می باشد که با رزولیشن ۲۰۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۶۳ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: بیمه سامان…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۱

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 1

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۱

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۱ 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پرده فروشی و پرده سرا می باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۶۰ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: پرده فروشی و پرده سرا…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۲

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 2

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۲

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی ۲ 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پرده فروشی و پرده سرا می باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۱۰۰ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: پرده فروشی و پرده سرا…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پوشاک فروشی و پوشاک آقایان می باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۵۴ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار
 …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو می باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۵۰ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجدارهمی باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۴۸ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل:  تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره…

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری ۱۳۹۷ جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر 
این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر می باشد که با رزولیشن ۲۵۰ و سایز ۲۵ در ۳۵ طراحی شده است.
نوع فرمت: TIF لایه باز
حجم : ۱۰۰ مگابایت
سایز: ۲۵ در ۳۵
شغل: دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر…