پاورپوینت آشنایی با سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

تعداد اسلاید : ۸۸ نوع فایل :ppt نظامي است هدفمند و سازماندهي شده با برنامه ريزي خاص كه با تهيه دستورالعملها، روشهاي اجرايي و استانداردها و مقررات جاري استقرار يافته و مورد بازنگري قرار مي گيرد و در مقاطع زماني مختلف اصلاح مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردد مزایای اجرا: -بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل -اطمينان به مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنها -رعايت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه در تمامي مراحل HSE -كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري و رقابت در بازارهاي جهاني بسترسازي مناسب جهت اخذ و -اجراي كليه استانداردهاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست -افزايش اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها …