پاورپوینت درمورد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها-۲۷ اسلاید -۷ اسلاید انگلیسی

موارد استفاده از پرو بیوتیک ها: مقدمه  اصطلاح “پروبیوتیک ها” برای نخستین بار از سوی lilley و still well (1965) به معنای مواد محرک رشد دیگر میکروارگانیسم ها مطرح گردید. مفهوم این اصطلاح پیوسته در حال بررسی بوده که در نهایت به یک عامل میکروبی زیست پذیر محدود شده که با استفاده برای انسان یا حیوان اثرات مفیدی بر میزبان از طریق بهبود موازنه میکروفلور طبیعی نشان می دهد. بر مبنای این مفهوم عباراتی دیگر نظیر باکتری های “خودی”,”مفید” و “سالم” برای پروبیوتیک ها معمول شده است.   زنجیره پروبیوتیک ها:   افزایش سلامت توسط پروبیوتیک ها: Table 2. Probiotic bacteria and their effects Strain Beneficial effect  Lactobacillus  acidophilus LA1 Adherence to human intestinal cells   Balances intestinal microflora   Immune enhancement Lactobacillus GG    Prevention of antibiotic-associated diarrhea   Treatment of rotavirus diarrhea ویژگی های مکمل های غذایی پروبیوتیکی: اثرات سودمند پروبیوتیک ها بر سلامتی:   پری بیوتیک ها: پری بیوتیک ها&nbsp …

پاورپوینت درمورد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها-۲۷ اسلاید -۷ اسلاید انگلیسی

موارد استفاده از پرو بیوتیک ها: مقدمه  اصطلاح “پروبیوتیک ها” برای نخستین بار از سوی lilley و still well (1965) به معنای مواد محرک رشد دیگر میکروارگانیسم ها مطرح گردید. مفهوم این اصطلاح پیوسته در حال بررسی بوده که در نهایت به یک عامل میکروبی زیست پذیر محدود شده که با استفاده برای انسان یا حیوان اثرات مفیدی بر میزبان از طریق بهبود موازنه میکروفلور طبیعی نشان می دهد. بر مبنای این مفهوم عباراتی دیگر نظیر باکتری های “خودی”,”مفید” و “سالم” برای پروبیوتیک ها معمول شده است.   زنجیره پروبیوتیک ها:   افزایش سلامت توسط پروبیوتیک ها: Table 2. Probiotic bacteria and their effects Strain Beneficial effect  Lactobacillus  acidophilus LA1 Adherence to human intestinal cells   Balances intestinal microflora   Immune enhancement Lactobacillus GG    Prevention of antibiotic-associated diarrhea   Treatment of rotavirus diarrhea ویژگی های مکمل های غذایی پروبیوتیکی: اثرات سودمند پروبیوتیک ها بر سلامتی:   پری بیوتیک ها: پری بیوتیک ها&nbsp …

پاورپوینت در مورد حل مشكل و تصميم‌گيري -مراحل حل مسئله-۶۱ اسلاید

مراحل حل مسئله -براي اينكه بتوانيد يك مسئله را با موفقيت حل نمائيد بايد از مراحل زير عبور كنيد: -شناخت و تعريف مسئله -يافتن راه‌حل‌هاي ممكن -انتخاب بهترين راه حل -پياده كردن راه حل انتخابي   The skills of problem solving   حل مسئله نياز به دو نوع متفاوت از مهارت ذهني دارد:  1-تحليل‌گيري ۲- خلاقيت.  1- تفكر تحليل‌گر يا منطقيAnalytical or logical thinking   تفكر خلاق عوامل مؤثر در تصميم‌گيري مديران سطوح مديريت و ميزان نسبي تصميم‌هاي عادي و غيرعادي انواع تصميم‌گيري در سازمان از نظر دسترسي به اطلاعات   ماهيت مسئله   مزايا، معايب و تبعات تصميم گروهي الف) بعد كيفيت و اثربخشي ب) در بعد هزينه و كارآيي   مزايا و مشكلات تصميم‌گيري گروهي مناظره، بحث يا مذاكره و چانه زدن   مباحثه موفق     مذاكره موفق فرآيند تصميم‌گيري عقلايي مراحل انتخاب در الگوي كارنگي   وروم ويتون     قواعد مربوط به كيفيت تصميم‌گيري مدل‌هاي تصميم‌گيري از نظر وروم …

پاورپوینت در مورد حل مشكل و تصميم‌گيري -مراحل حل مسئله-۶۱ اسلاید

مراحل حل مسئله -براي اينكه بتوانيد يك مسئله را با موفقيت حل نمائيد بايد از مراحل زير عبور كنيد: -شناخت و تعريف مسئله -يافتن راه‌حل‌هاي ممكن -انتخاب بهترين راه حل -پياده كردن راه حل انتخابي   The skills of problem solving   حل مسئله نياز به دو نوع متفاوت از مهارت ذهني دارد:  1-تحليل‌گيري ۲- خلاقيت.  1- تفكر تحليل‌گر يا منطقيAnalytical or logical thinking   تفكر خلاق عوامل مؤثر در تصميم‌گيري مديران سطوح مديريت و ميزان نسبي تصميم‌هاي عادي و غيرعادي انواع تصميم‌گيري در سازمان از نظر دسترسي به اطلاعات   ماهيت مسئله   مزايا، معايب و تبعات تصميم گروهي الف) بعد كيفيت و اثربخشي ب) در بعد هزينه و كارآيي   مزايا و مشكلات تصميم‌گيري گروهي مناظره، بحث يا مذاكره و چانه زدن   مباحثه موفق     مذاكره موفق فرآيند تصميم‌گيري عقلايي مراحل انتخاب در الگوي كارنگي   وروم ويتون     قواعد مربوط به كيفيت تصميم‌گيري مدل‌هاي تصميم‌گيري از نظر وروم …

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی -۳۷ اسلاید

فهرست žمقدمه žتعریف خصوصی سازی žاهداف خصوصی سازی žفرایند خصوصی سازی žقلمرو و دامنه شمول žروش های مهم و متداول خصوصی سازی žعوامل خصوصی سازی موفق žچالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران žنتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت žتاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات žتاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی žتاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت žتاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی žتاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد žتاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان žتاثیر خصوصی سازی بر اشتغال žوضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران žپیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران       مقدمه žانتقال بنگاه های عمومی به بخش خصوصی کارآزموده، دغدغه همیشگی حکومت هایی بوده است که نا کارآمدی بنگاهداری دولتی را تجربه کرده اند و این تجربه را به عزمی جدی برای رهایی دولت از اتلاف منابع و مفاسد مرتبت با این نوع بنگاهداری تبدیل کرده اند. žضمن اینکه توان آزاد شده از این راه نیز صرف هدایت راهبردی تخصصی منابع اقتصادی و مدیریت تولید کالا و خدماتی شده که ساز و کار بازار قادر به تولید بهینه آن ها نبود …

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی -۳۷ اسلاید

فهرست žمقدمه žتعریف خصوصی سازی žاهداف خصوصی سازی žفرایند خصوصی سازی žقلمرو و دامنه شمول žروش های مهم و متداول خصوصی سازی žعوامل خصوصی سازی موفق žچالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران žنتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت žتاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات žتاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی žتاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت žتاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی žتاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد žتاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان žتاثیر خصوصی سازی بر اشتغال žوضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران žپیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران       مقدمه žانتقال بنگاه های عمومی به بخش خصوصی کارآزموده، دغدغه همیشگی حکومت هایی بوده است که نا کارآمدی بنگاهداری دولتی را تجربه کرده اند و این تجربه را به عزمی جدی برای رهایی دولت از اتلاف منابع و مفاسد مرتبت با این نوع بنگاهداری تبدیل کرده اند. žضمن اینکه توان آزاد شده از این راه نیز صرف هدایت راهبردی تخصصی منابع اقتصادی و مدیریت تولید کالا و خدماتی شده که ساز و کار بازار قادر به تولید بهینه آن ها نبود …

پاورپوینت در مورد پروبيوتيك ها-۲۰ اسلاید

مقدمه در سال های اخیر، اهمیت، مقبولیت و مصرف فرآورده های پروبیوتیک، خواه فرآورده های غذایی و خواه قرص ها و کپسول های دارویی، تا به آنجا گسترش یافته است که انواع فرآورده های پروبیوتیک ویژه حیوانات مزرعه و خانگی نیز تولید می شوند و به فروش می رسند. چنین تمایلی به مصرف این فرآورده ها از رویکرد سالم خوری و طبیعی خوری مصرف کنندگان امروز به دلیل آگاهی یافتن از ارتباط این نوع الگوی غذایی با سلامت انسان ناشی شده است. بنابراین در تمامی فرآورده های پروبیوتیک، ارزش اساسی محصول خواص سلامت بخشی آن است و از این رو این فرآورده ها در دسته فرآورده های سلامت بخش یا هدفمند Functional foods طبقه بندی می شوند.   تاريخچه پروبيوتيك ها براساس فرضیه مچنیکوف : معيارهاي اساسي در گزينش پروبيوتيكها مزایای کاربرد پروبیوتیکها در رژیم غذایی حیوانات مزرعه و خانگی ویژگیهاي اساسی پروبيوتيك ها ویژگی های فرآورده های غذایی که به عنوان محیط های حاوی پروبیوتیکها انتخاب می شوند: مراحل عمومي توليد ماست پروبيوتيك خط تولید ماست منجمد پروبیوتیک ناشی از اختلاط ماست و مخلوط بسته بندی … …

پاورپوینت در مورد طبقه‌ بندهای مبتنی‌ بر تئوری بیز- Classifiers based on Bayes Decision Theory-اسلاید ۵۵

رئوس مطالب ۱- تئوری تصمیم بیز ۲- توابع تمایز و سطوح تصمیم ۳- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال ۴- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم ۵- قاعده نزدیکترین همسایه ۶- شبکه‌های بیزین   1- تئوری تصمیم بیز -هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس -فرض M کلاس از ω1، ω2، …، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند -هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد -محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد -کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود -برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود -حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می&zwnj …

پاورپوینت در مورد طبقه‌ بندهای مبتنی‌ بر تئوری بیز- Classifiers based on Bayes Decision Theory-اسلاید ۵۵

رئوس مطالب ۱- تئوری تصمیم بیز ۲- توابع تمایز و سطوح تصمیم ۳- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال ۴- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم ۵- قاعده نزدیکترین همسایه ۶- شبکه‌های بیزین   1- تئوری تصمیم بیز -هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس -فرض M کلاس از ω1، ω2، …، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند -هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد -محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد -کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود -برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود -حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می&zwnj …

پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات در استرالیا-درس فناوری اطلاعات و ارتباطات-۲۲ اسلاید

  معرفی کشور وضعیت کشور استرالیا اطلاعات جمعیتی ملیتی مذهبی وضعیت جغرافیایی وضعیت سواد و دین مساحت ارتباطات GDP ICT GDP   رتبه استرالیا به عنوان تولیدکننده کالای فناوری ارتباطات و اطلاعات سهم درآمد ICT در بخش های مختلف رتبه استرالیا در آمادگی الکترونیکی شرایط اقتصادی مرتبط با ICT رشد استفاده از اینترنت در استرالیا فعالیت اینترنتی (دسترسی) حجم داده منتقل شده تعداد پایگاه های اینترنتی شرکت های برتر ICT علل عدم استفاده از اینترنت …. …