پاورپوینت در مورد طبقه‌ بندهای مبتنی‌ بر تئوری بیز- Classifiers based on Bayes Decision Theory-اسلاید ۵۵

رئوس مطالب ۱- تئوری تصمیم بیز ۲- توابع تمایز و سطوح تصمیم ۳- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال ۴- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم ۵- قاعده نزدیکترین همسایه ۶- شبکه‌های بیزین   1- تئوری تصمیم بیز -هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس -فرض M کلاس از ω1، ω2، …، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند -هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد -محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد -کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود -برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود -حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می&zwnj …

پاورپوینت در مورد طبقه‌ بندهای مبتنی‌ بر تئوری بیز- Classifiers based on Bayes Decision Theory-اسلاید ۵۵

رئوس مطالب ۱- تئوری تصمیم بیز ۲- توابع تمایز و سطوح تصمیم ۳- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال ۴- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم ۵- قاعده نزدیکترین همسایه ۶- شبکه‌های بیزین   1- تئوری تصمیم بیز -هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس -فرض M کلاس از ω1، ω2، …، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند -هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد -محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد -کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود -برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود -حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می&zwnj …

پاورپوینت در مورد تکنیک های تولید مثلی در دام- Reproduction Techniques in Animals- اسلاید ۲۷

تکنیک کنترل جنسیت Sex Determination Technique   اهداف این جلسه   1- اهمیت کنترل جنسیت نوزادان چیست؟ ۲- نسبت جنسی نوع اول، دوم و سوم چگونه تعیین می شود؟ ۳- روش های کنتر ل جنسیت قبل از لقاح چگونه اجرا می شوند؟ ۴- روش های کنترل جنسیت بعد از لقاح چگونه اجرا می شوند؟     کنترل جنسیت از جنبه های مختلف اهمیت دارد: – جنبه های اقتصادی – جنبه های اجتماعی و فرهنگی – جنبه های سلیقه ای     نسبت های جنسی   انواع نسبت جنسی: • نسبت جنسی نوع اول (Primary sex ratio) • نسبت جنسی نوع دوم (Secondary sex ratio) • نسبت جنسی نوع سوم (Tertiary sex ratio)   روش های کنترل جنسیت زمان تلقیح   فراهم کردن شرایط مناسب برای اسپرم های X و Y جدا سازی اسپرم های X و Y واکنش های ایمینولوژیک: تفاوت های متابولیکی: استفاده از واکنش زنجیره ی پلی مراز (PCR): استفاده از تکنیک FISH:  و سایر عناوین و توضیحات …     …

پاورپوینت در مورد تکنیک های تولید مثلی در دام- Reproduction Techniques in Animals- اسلاید ۲۷

تکنیک کنترل جنسیت Sex Determination Technique   اهداف این جلسه   1- اهمیت کنترل جنسیت نوزادان چیست؟ ۲- نسبت جنسی نوع اول، دوم و سوم چگونه تعیین می شود؟ ۳- روش های کنتر ل جنسیت قبل از لقاح چگونه اجرا می شوند؟ ۴- روش های کنترل جنسیت بعد از لقاح چگونه اجرا می شوند؟     کنترل جنسیت از جنبه های مختلف اهمیت دارد: – جنبه های اقتصادی – جنبه های اجتماعی و فرهنگی – جنبه های سلیقه ای     نسبت های جنسی   انواع نسبت جنسی: • نسبت جنسی نوع اول (Primary sex ratio) • نسبت جنسی نوع دوم (Secondary sex ratio) • نسبت جنسی نوع سوم (Tertiary sex ratio)   روش های کنترل جنسیت زمان تلقیح   فراهم کردن شرایط مناسب برای اسپرم های X و Y جدا سازی اسپرم های X و Y واکنش های ایمینولوژیک: تفاوت های متابولیکی: استفاده از واکنش زنجیره ی پلی مراز (PCR): استفاده از تکنیک FISH:  و سایر عناوین و توضیحات …     …

پاورپوینت در مورد تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی (پلی اتیلن و پلی پروپایلن)-۳۷ اسلاید

مقدمه پلاستيك، ‌به عنوان يك نوآوري بشر در قرن بيستم، منشا بسياري از تحولات مثبت در جهان شده است. در طی ۳۰ سال گذشته، مواد پلاستیکی نقش مهمی را در تغییر شکل زندگی مردم ایفا نموده اند و میزان مصرف آنها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه همچنان در حال افزایش است. هرآنقدر كه توليد انواع مختلف پلاستيك‌ها و كاربرد آن گسترش پيدا كرد به همان ميزان مظلوميت كره خاكي خود را شاهد بوده‌ايم كه به ‌چه‌سان در طول ساليان دراز، محل دفن ميلياردها تن از محصولات پلاستيكي بوده است. براستي با بحران پلاستيك‌هاي مصرف شده كه در محيط زیست رها شده‌اند و علاوه بر بد منظره كردن طبيعت، آسيب‌هاي جبران ‌ناپذيري بر مسيرهاي جريان آزاد آب‏‌، صدمه بر حيوانات و آلوده‌سازي خاك را به همراه دارد چه بايد كرد؟ از این رو در این مطالعه، مروری بر تجزیه پلیمرهای مصنوعی (پلاستیک ها) بخصوص از منظر زیستی خواهیم داشت. تعاریف پلیمر: پلاستیک مزایای مواد پلاستیکی: معایب مواد پلاستیکی: پلی اتیلن (PE): 1) پلی اتیلن با دانسیته کم  Low Density Poly Ethylene: …

پاورپوینت در مورد تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی (پلی اتیلن و پلی پروپایلن)-۳۷ اسلاید

مقدمه پلاستيك، ‌به عنوان يك نوآوري بشر در قرن بيستم، منشا بسياري از تحولات مثبت در جهان شده است. در طی ۳۰ سال گذشته، مواد پلاستیکی نقش مهمی را در تغییر شکل زندگی مردم ایفا نموده اند و میزان مصرف آنها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه همچنان در حال افزایش است. هرآنقدر كه توليد انواع مختلف پلاستيك‌ها و كاربرد آن گسترش پيدا كرد به همان ميزان مظلوميت كره خاكي خود را شاهد بوده‌ايم كه به ‌چه‌سان در طول ساليان دراز، محل دفن ميلياردها تن از محصولات پلاستيكي بوده است. براستي با بحران پلاستيك‌هاي مصرف شده كه در محيط زیست رها شده‌اند و علاوه بر بد منظره كردن طبيعت، آسيب‌هاي جبران ‌ناپذيري بر مسيرهاي جريان آزاد آب‏‌، صدمه بر حيوانات و آلوده‌سازي خاك را به همراه دارد چه بايد كرد؟ از این رو در این مطالعه، مروری بر تجزیه پلیمرهای مصنوعی (پلاستیک ها) بخصوص از منظر زیستی خواهیم داشت. تعاریف پلیمر: پلاستیک مزایای مواد پلاستیکی: معایب مواد پلاستیکی: پلی اتیلن (PE): 1) پلی اتیلن با دانسیته کم  Low Density Poly Ethylene: …

پاورپوینت همراستایی قابلیت های مدیریت با استراتژی کسب و کار

چكيده: منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته ،مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند،در حالي كه امروز جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند مقدمه   كيفيت و اثربخشي مديريت نظام اجرايي عامل حياتي و مهم در تحقق برنامه‌هاي توسعه و كاميابي و رفاه ملت‌ها است. بالا بودن هزينه‌هاي سازمان‌هاي دولتي براي ارايه خدمات و محصولات گوناگون و تأمين اين هزينه‌ها از محل منابع عمومي كه روز به روز محدودتر و كمتر مي‌شود و پايين بودن اثربخشي اين سازمان‌ها، دو …

پاورپوینت در مورد جغرافيا-نمونه سوالات دوم راهنمایی-۳۴ اسلاید

از کره ي جغرافيايي چه مي آموزيم؟ آيا تاکنون به يک کره ي جغرافيايي توجه کرده ايد؟ شکل ها و رنگ هاي روي کره را مشاهده کنيد. قسمت هاي وسيع آبي رنگ آن، اقيانوس ها هستند.  اقيانوس ها آب هاي بسيار پهناور و وسيع اند که سطح کره ي زمين را فرا گرفته اند. در ميان آب ها، خشکي هاي بسياربزرگ را مي بينيد.  به اين خشکي ها قاره مي گويند.  ادامه ي قاره ها در زير آب اقيانوس ها قرار دارد. باتوجه به کره ي جغرافيايي، قاره هاي روي زمين را نام ببريد.  آسيا ، آمريكا، آفريقا  ، قطب جنوب ،اروپا ،استراليا واقيانوسيه با نگاهي به کره ي جغرافيايي حدس بزنيد که مساحت آب ها روي کره ي زمين بيشتر است يا مساحت خشکي ها؟ مساحت آبها ۱ –سه قاره ي نزديک به هم کدام اند؟ •  7 – خط ّاستوا از کدام قاره ها مي گذرد؟ •نمونه سؤالات جغرافيا •سال دوم راهنمايي   سرزمينهاي داراي كوه آتش فشان آب و هواي قاره ي آسيا -آسياي خشک در جنوب غربي و مرکز آسياَ، بيابان هاي وسيعي  مانند بيابان عربستان، بيابان ايران، بيابان گبي ،  بيابان سن کيانگ، بيابان تهر …

پاورپوینت در مورد جغرافيا-نمونه سوالات دوم راهنمایی-۳۴ اسلاید

از کره ي جغرافيايي چه مي آموزيم؟ آيا تاکنون به يک کره ي جغرافيايي توجه کرده ايد؟ شکل ها و رنگ هاي روي کره را مشاهده کنيد. قسمت هاي وسيع آبي رنگ آن، اقيانوس ها هستند.  اقيانوس ها آب هاي بسيار پهناور و وسيع اند که سطح کره ي زمين را فرا گرفته اند. در ميان آب ها، خشکي هاي بسياربزرگ را مي بينيد.  به اين خشکي ها قاره مي گويند.  ادامه ي قاره ها در زير آب اقيانوس ها قرار دارد. باتوجه به کره ي جغرافيايي، قاره هاي روي زمين را نام ببريد.  آسيا ، آمريكا، آفريقا  ، قطب جنوب ،اروپا ،استراليا واقيانوسيه با نگاهي به کره ي جغرافيايي حدس بزنيد که مساحت آب ها روي کره ي زمين بيشتر است يا مساحت خشکي ها؟ مساحت آبها ۱ –سه قاره ي نزديک به هم کدام اند؟ •  7 – خط ّاستوا از کدام قاره ها مي گذرد؟ •نمونه سؤالات جغرافيا •سال دوم راهنمايي   سرزمينهاي داراي كوه آتش فشان آب و هواي قاره ي آسيا -آسياي خشک در جنوب غربي و مرکز آسياَ، بيابان هاي وسيعي  مانند بيابان عربستان، بيابان ايران، بيابان گبي ،  بيابان سن کيانگ، بيابان تهر …

پاورپوینت در مورد تغذيه در دوران بارداري -۴۵ اسلاید

با توجه به عوامل خطرزا در دوران بارداري لازم است خانمها قبل از باردارشدن براي حصول اطمينان از سلامت و آمادگي كامل جسماني و مشاوره ، به مراكز بهداشتي درماني مراجعه نمايند. هدف عمده از اين مراقبتها شناسايي خانمهاي باردار مبتلا به سوء تغذيه ( لاغر ، داراي اضافه وزن يا چاق ) و رفع مشكل تغذيه اي و رساندن آنان به محدوده BMI  طبيعي و آماده كردن خانمها براي داشتن يك بارداري ايمن و بدون خطر است.    مراقبت هايي كه لازم است در اين دوران پيگيري شود : •ارزيابي وضعيت تغذيه اي خانم هاي باردار •آموزش اصول تغذيه مناسب به خانم هاي باردار •آموزش نحوه مصرف مكمل هاي ويتامين و املاح در دوران بارداري و شيردهي •ثبت وزن و پايش وزن گيري در طول بارداري طبق برنامه زمان بندي تعيين شده۳ توجه ويژه به مادران با : نياز های تغذيه ای در دوران حاملگی ميزان نياز به انرژی در سه ماهه اول بارداري همانند پيش از بارداري است عوارض حاملگی و توصيه های تغذيه ای تهوع و استفراغ ادم بارداري يبوست و بواسير آنمي ديابت حاملگی عفونتهاي ادراري اهميت وزن گيري مناسب اثرات وزن گيری …