وکتور کارت تبریک طرح گل رز-وکتور کارت تزئینی -وکتور پاکت -فایل کورل

طرح PDF نرد تخت

طرح نرد تخت با فورمت PDF تقدیم شده که قابل استفاده در اغلب محیطهای گرافیکی میباشد. ضمنا ۴ عکس از زوایای مختلف از محصول تولید شده تقدیم گردیده با فورمت JPEG و با ۱۰۰ DPI  دقت. طرح قابل استفاده با اره مویی دستی و برقی و دستگاه اسکرول ساو همچنین لیزر میباشد. …

وکتور اشکال هندسی -ابزار طراحی -فایل کورل

وکتور آشپزخانه- وکتور یخچال-وکتور کابینت-وکتور لباسشویی-وکتور ظرفشویی-فایل کورل

وکتور آشپزخانه -وکتور کابینت-وکتور لباسشویی-وکتور ظرفشویی-فایل کورل